„Baltijos bangos” atgarsiai pasieks ir kino gerbėjus Vilniuje

Prasmingomis patirtimis reikia dalintis, neabejoja Lietuvos kinematografininkų sąjungos kasmetinio kino festivalio Nidoje rengėjai. “Baltijos bangos” atgarsiai” - taip vadinasi ciklas filmų, kurie nuo rugsėjo 13 d. septynis ketvirtadienius bus rodomi bendruomenei ir kino žmonėms sąjungoje nuolat veikiančiame “Kino klu-be”. Rugsėjo - spalio mėn. “Kino klubo” lankytojai pamatys filmus, puikiai žiū-rovų sutiktus Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino festivalyje “Baltijos banga” Nido-je. Atgarsių ciklo programą šį ketvirtadienį pradės režisierės Agnės Marcinkevi-čiūtės filmas “Iš kur tas švytėjimas”, pasakojantis apie tapytojos Nomedos Sau-kienės kasdienybę ir kūrybą. Filmą ypatingai praturtina brandus jaunos kartos operatorės Kristinos Sereikaitės žvilgsnis į menininkę. Ši filmo “Iš kur tas švytė-jimas” peržiūra yra ir festivalio rengėjų padėka už palaikymą kino režisieriams, prodiuseriams, rėmėjams.


“Baltijos bangos” ciklo vakaruose bus rodomi Latvijos dokumentinio kino meist-ro Ivaro Seleckio “Laukite tęsinio”(Latvija), Eglės Verteytės “Stebuklas”, Terje Toomistu “Sovietiniai hipiai” (Estija), Ronaldo Buožio ir Roko Darulio “Rūta”, Uģio Olte ir Morteno Traaviko “Išlaisvinimo diena” (Latvija, Norvegija). Vienas iš vakarų bus skirtas Latvijos kino klasiko režisieriaus Rolando Kalninšo 1967 m. sukurto, kelis dešimtmečius sovietų drausto muzikinio filmo “Ketveri balti marškiniai”, rodyto Kanų festivalio klasikos programoje, peržiūrai.
“Nors festivalio koncepcija iš esmės nekito, visgi šįmet siekėme labiau akcentuoti ir aktualinti to reikalaujančius dabarties kino lauko procesus ar problemas. Ne-pastebėti šiųmetinės lietuviškų dokumentinių filmų sėkmės kino teatruose neįma-noma - festivalyje su filmų autoriais kalbėjome apie savą dokumentiką. Akivaiz-du, kad bendros gamybos tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos filmai tampa kone kas-dienybe - “Baltijos bangos” Kino ir televizijos forume siekta aptarti būdus, kaip suintensyvinti mūsų kino sklaidą įvairiose medijose, nes aišku, kad vien kino fes-tivalių ar kino teatrų nepakanka,” - sako festivalio meno vadovė Rasa Paukštytė. Jai pritaria Kinematografininkų sąjungos ir festivalio direktorė, prodiuserė Ieva Norvilienė: “Festivalio forumu esame ypač patenkinti todėl, kad “Baltijos bango-je” pradėtas dalykiškas pokalbis apie mūsų valstybių kino sklaidos galimybes tikrai tęsis kaimynų industrijos renginiuose”.


Festivalyje įvyko trijų lietuviškų dokumentinių filmų premjeros, parodyta apie tris dešimtis vaidybinių, dokumentinių filmų ir kaimynų animacija, surengta fotografo Gintauto Beržinsko paroda “Giro d’Italia: Pergalės anatomija”. Pirmą-kart įteiktas “Baltijos bangos” žiūrovų prizas - daugiausia žiūrovų balsų pelnė, Neringos savivaldybės “Vėtrungės” apdovanojimą iš Nidos išsivežė Arūnas Ma-telis ir jo “Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta”. “Baltijos bangoje” apsilankė per 2 tūkst. žiūrovų, pirmąkart festivalio peržiūros buvo mokamos, tačiau surengta ke-letas nemokamų animacinių ir trumpametražių filmų seansų. 

Džojos Barysaitės nuotraukose:

Tapytoja Nomeda Saukienė filme "Iš kur tas švytėjimas"
Filmo "Iš kur tas švytėjimas" operatorė Kristina Sereikaitė ir režisierė Agnė Marcinkevičiūtė.
Filmo "Išlaisvinimo diena" prodiuseris Uldis Cekulis ir filmo "Laukite tęsinio" režisierius Ivaras Seleckis Nidoje, "Baltijos bangoje"
.